FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66

De evolutie binnen het medialandschap

Mijn persoonlijke visie
(© 1996)

Een correct beeld geven van het hedendaagse 'media'-landschap, die zich in een ware stroomversnelling bevindt, is geen synecure. De technologische evolutie gaat zo snel dat het onmogelijk is om er een correcte schets van te maken.

Wel kan er op een objectieve wijze een beeld geschetst worden van wat er zich heden ten dage aan het ontwikkelingen is binnen de technologische evolutie.

Dat media meer is dan alleen maar televisie wordt stilaan voor iedereen duidelijk. Het medialandschap wordt op dit moment overspoeld door namen als Internet, telecommunicatie, netwerken, intranet, .... Maar wat tegelijkertijd telkens meer en meer duidelijk wordt, is het feit dat de kloof tussen media en andere economische sectoren steeds kleiner en kleiner wordt.

Ook in Vlaanderen is alles in volle omwenteling. De komst van VTM, als commerciële zender, heeft een enorme schokgolf te weeg gebracht, enerzijds onder TV-kijkend Vlaanderen, anderzijds in het Vlaamse media- en reclamelandschap. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de schrijvende pers. Zij waren genoodzaakt hun krachten te bundelen, om in deze leeuwekuil nog enige kans op overleven te hebben. Net als in Engeland (Murdock), de Verenigde Staten (Disney/ABC/Capital Cities enerzijds en anderzijds Tuner Broadcasting Systems/Time Warner), Italië (Belusconi) en Frankrijk zien we in Vlaanderen ook een zekere vorm van (Internationale) verzuiling. De VUM is aandeelhouder van VTM, Roularta van Focus Ún de hoger vernoemde holding Disney/ABC/Capital Cities van SBS en alzo van VT4.

Het opvallendste is wel dat de concentratie telkens over verschillende deelsectoren gebeurd : Dagbladen, tijdschriften, radio, televisie...... Dit wordt vooral versneld door het vervagen van de grenzen door een doorgedreven automatisering en informatisering gepaard gaande met hogere compressie mogelijkheden van tekst, beeld en geluid. Hierdoor is de term "Mulitmedia" niet zomaar uit de lucht gegrepen. In de Verenigde Staten is het nu al zo dat het onderscheid tussen electriciteitsbedrijven, kabeldistributiebedrijven, telefoonmaatschappijen en Internet Providers sterk verminderd is, omdat ze de zelfde diensten beginnen aan te bieden én uit te bouwen. De sectoren van de telecomunicatie, electronica en informatica evolueren langzaam maar zeker tot één grote sector. Het onderscheid tussen een televisie in combinatie met video, CDi en hifi-instalatie enerzijds en een "Multlimedia"-computer met CD-rom, videokaart, en geluidsboxjes anderzijds wordt kleiner en kleiner.

Multimedia is veel ruimer en krachtiger dan een samenraapsel van enkele media-vormen. Het meest fascinerende is de mogelijkheid tot de creatie van een totaal fictieve omgeving, de virtuele realiteit, cyberspace, .....

Dit schept niet alleen mogelijkheden voor de honderdduizenden computerspelletjes die reeds op de markt zijn, maar ook voor verdoorgedreven opleiding- en trainingsprogramma's voor treinchauffers, vliegtuigpiloten uit zowel burger- als militaire luchtvaart, tankbestuurders, ...... maar ook voor architecten die alzo hun klanten een eerste impressie kunnen geven van hoe hun huis er uit zou kunnen gaan zien. De film "Disclosure" met Michael Douglas schetst duidelijk een levenssfeer waarin alle huidige mogelijkheden van telecominicatie en virtuele realiteit in worden benut.

Een concreet voorbeeld: als men vandaag de dag de uitgebreidste encyclopedie, Ecyclodediae Britanica, wil raad plegen kan men dat op verschillende manieren:
  • 1. de gedrukte versie
  • nooit up to date
    bij het verschijnen van het laatste deel, is het eerste al hopeloos verouderd
    en men moet nog zelf gaan zoeken via trefwoordenlijsten, ....

  • 2. de CD-rom versie
  • het verschijnt in een keer en is een perfecte momentopname

  • 3. de Internet versie
  • er worden dagelijks nieuwe gegevens aan toegevoegd.
De komst van interactieve multimedia zorgt ook voor een enorme ontwikkelingen in transmissie. Wat vroeger van zender naar ontvanger ging, zoals televisie, evoleert nu naar een vorm van tweewegcommunicatie. Zo evolueert ook de geschreven pers via de digitale kranten alop het internet naar een tweewegcommunicatie doordat de redactie perfect van minuut tot minuut kan gaan volgen welke artikels of rubrieken het meest opgevraagd en alzo gelezen worden.

Maar de dag dat u vanuit uw zetel voor de televisie met een eenvoudige druk op een knop een proefpakketje van een nieuw-koffiemerk of babyluiers kan bestellen of de dag dat u via de kabel uw bankverrichtingen kan regelen of uw huis laten beveiligen door een alarmcentrale is niet ver meer af.

Naast de verzuiling enerzijds zien we ook een verdere specializering zoals we dat bij de geschreven periodieke pers (vakbladen, wetenschappelijke en sporttijdschriften, tijdschriften met specifieke doelgroepen als jeugd, 60+, ....), en de radio's met hun specifieke luisteraars. Zo zien we deze evolutie ook doorbreken in de beeldindustrie met specifieke themazenders als Eurosport, Filmnet, Filmnet-sport, CNN, MTV,..... Maar deze evolutie gaat verder: video-op-aanvraag, waarbij de kijker zelf beslist welke film hij wil bekijken. De mogelijkheden met de electronische kranten zijn legio. De uitbouw van het Internet zal voornoemde evoluties alleen maar versnellen......Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch