FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66
ICT Service Management Support

De snelle evolutie in de ICT-omgevingen staan haaks op de groeiende noodzaak om enerzijds continuïteit en kwaliteit te waarborgen en anderzijds te voldoen aan de idealen die de markt als de nabije toekomst ervaart. In dit spanningsveld en de steeds groter wordende impakt van ICT binnen organisaties is de rol van een ICT Service Management Support steeds crucialer geworden.
IT Service Management Support is het best te omschrijven als het geheel aan activiteiten die er zijn op gericht zijn de organisatie te ondersteunen bij het systematisch ontwikkelen, realiseren, invoeren, gebruiken en onderhouden van de bij informatie en communicatie betrokken bij het geheel van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering.
FraGerCo is zelf reeds jaren actief bij de toepassing van nieuwe ICT technologie en kent dus de impact die dit heeft op de beheeromgeving en daarmee de organisatie.
Service Level Management vormt daarbij een belangrijk instrument, zowel binnen het bedrijf als naar buiten, omdat hiermee dienstverlener en klant automatisch gedwongen worden tot het opstellen en vastleggen van meetbare afspraken over wat de verwachte kwaliteit en prijs van de dienst zal zijn. Deze afspraken (vaak SErvice Level Agreements genoemd) vormen de basis voor een optimaal Service Management; een duidelijk omschreven doel waarop de inzet van organisatie en middelen worden afgestemd.

Met behulp van verschillende Cost of Ownership modellen kan de feitelijke efficiëtie van de ICT organisatie inzichtelijk en voorspelbaar worden gemaakt. Dit inzicht dient tevens als basis voor toekomstige doorbelasting van diensten en bij het uitwerken van het Business Model of als indicatie om in te schatten in hoeverre het wenselijk is de ICT organisatie in eigen beheer te houden dan wel te outsourcen en alzo zich alleen te focussen op de eigen Core Business.
Inzicht en betrokkenheid zijn veruit de belangrijke succesfactoren voor de inrichting en exploitatie van elke beheerorganisatie. Door het uitwerken van verschillende prognozes gebaseerd op virtuele situaties en met de confrontatie met mogelijke reacties wordt het management geconfronteerd met de mogelijke realiteit.
De diensten die FraGerCo levert zijn hierop dan ook afgestemd:
  • Strategie bepaling & Beleidsadvies
  • Organisatie en procesinrichting
  • Haalbaarheidsanalyse
  • Offerte aanvraag/evaluatie (RFI/RFP)
  • Selectie producten / producenten / leveranciers (RFI/RFP/SLA)
  • Benchmark en ICT marktanalyses
  • TCO/TEI (Total Cost of Ownership/Total Economic Impact)
  • Audits, 2nd Opinions


Labeled with ICRA

e-Commerce / e-Business

© 1995-2002 by Frans Gerbosch