FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66

Internet, een woordje uitleg

Tegenwoordig hoort men nagenoeg dagelijks woorden als Internet, e-mailadres en dergelijke. Maar wat is het Internet eigenlijk ?

Het Internet is een computernetwerk tussen verschillende andere netwerken. Ruim 25 jaar geleden besliste het Amerikaans Ministerie van Defensie een koppeling te maken tussen het ARPA-net en andere radio- en satelietnetwerken. Er was één grote, belangrijke voorwaarde: het netwerk moest ten allen tijde operationeel blijven, ook als er door één of andere reden een bepaalde verbinding zou uitvallen.

De enige manier waarop aan deze voorwaarde kon worden voldaan, was de verantwoordelijkheid voor het verzenden van de informatiepakketjes bij de computers te leggen. Er werd dan ook een verzendingssysteem ontwikkeld dat op elk type computer kan werken; Internet Protocol-adressering was geboren.

Verschillende Local Area Networks, zeg maar interne netwerken van bedrijven, werden er met een eigen server op aangesloten. Maar de belangrijkste stap vooruit was de koppeling van het NSFNET, het net van de National Science Foundation. Dit net bestond uit vijf supercomputercentra op vijf verschillende universiteiten die via telefoonlijnen met elkaar gekoppeld waren. Het gevolg hiervan was dat enorm veel kennis werd gedeeld én dat zeer snel contact tussen verschillende personen uit het zelfde vakgebied tegelijkertijd mogelijk gemaakt werd.

De evolutie stond echter niet stil. De verzendingssnelheid van informatiepakketjes lag in 1987 reeds twintig maal hoger dan bij het begin van het systeem. Rond het jaar 200 was dit al ruim 500 maal sneller. Ook de computers werden als maar sneller en krachtiger. Deze evolutie zet zich nog steeds door en heeft een toenemende capaciteitsverhoging en uitbreiding van rekenkracht tot gevolg. De toegang tot het net werd voordurend uitgebreid; bibliotheken en studenten kregen toegang.
Toen deze studenten ex-studenten geworden waren, kenden zij de enorme voordelen van het werken met Internet en wilden zij verder gebruik blijven maken van het systeem. Dit verklaart meteen de spectaculaire toename binnen een vrij korte periode van het aantal koppelingen van kleine netwerken aan het grote net. Hun minimale activiteit is het uitwisselen van e-mail.
Het meest opvallende aan Internet is dat er in wezen geen autoriteit bestaat die het Internet volledig controleert. Er bestaat wel een vereniging van vrijwilligers, ISOC (Internet Society), die het wereldwijd uitwisselen van informatie probeert te bevorderen en te optimaliseren.

De ISOC kiest "een raad der wijzen": het IAB of het Internet Architecture Board. Zij bepalen welke normen standaardnormen zullen worden voor de uitwisseling van gegevens.
De Internet Enineering Task Force is een zeer uitgebreide raad die alle problemen bespreekt en er een adequate oplossing probeert voor te vinden. Als er zich een aanzienlijk probleem voordoet, wordt een werkgroep opgericht die zich gedurende enkele weken of maanden op dit probleem concentreert.

Dat een netwerk van dergelijke omvang niet gratis kan zijn is eigenlijk logisch. De kosten worden verdeeld over de gebruikers op elk niveau: de kleine eindgebruiker betaalt aan zijn provider (=leverancier), die op zijn beurt aan zijn provider betaalt. Ook de verantwoordelijkheid werd zo verdeeld. Centraal zorgt het NOC (Network Operating Center) voor het vlekkeloos verloop van de informatiestroom.

Omdat de Amerikanen meer wilden dan binnen hun eigen grenzen informatie uitwisselen, werd vrij snel een verbinding met West-Europa en Azië voorzien. Na de val van het Ijzeren Gordijn werd ook Oost-Europa een volwaardige partner. Ook uitbreiding naar de Derde Wereld is in volle opgang.

In Europa bestond oorspronkelijk de vrees dat de oude Europeese cultuur zou aangetast worden door Amerikaanse invloeden, maar uiteindelijk blijkt dit allemaal nog mee te vallen. Nu bevindt zich in West-Europa al meer dan 30% van het totale Internet.

Langzamerhand sluiten ook meer en meer bedrijven aan op Internet omdat een vaste aansluiting op Internet van verschillende vestigingen op het Internet, goedkoper, sneller en betrouwbaarder is dan de klasieke telefoonverbindingen. De intrede van gratis-internettoegang, waarbij de provider zijn kosten probeert te dekken via duurdere inbelkosten of via verkoop aan marketingbedrijven, zorgde voor een enorme doorbraak binnen de particuliere markt. De komst van Internettoegang via kabel en ADSL anderzijds, zorgt er voor dat het internet in heel wat gezinnen meer aandacht krijgt dan de televisie.

De evolutie van Internet lijkt niet te stuiten, elk gezin dat een computer heeft, zal een aansluiting op Internet nemen om electronische brieven te versturen, om aankopen te doen en de meest diverse informatie op te vragen. Internet wordt dus op termijn dé informatiesnelweg.
Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch