FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66

Samenwerkingsprotocol ISP's - Belgische overheid

Samenwerkingsprotocol ISP's - Belgische overheidBemerking:Dit Protocol is een vrij unieke wijze van samenwerking tussen ISP's en de locale overheid. Het Internet, dat historisch gezien weinig of geen overheidsinmening verdraagt, werkt in België op een zelfregulierde manier samen met de wetgevende en juridische overheden alsook met de politionele diensten. Hierdoor ervaren de partijen de samenwerking eerder als een constructieve samenwerking dan als een repressieve controle. Wat de samenwerking ontegensprekelijk ten goede komt.Inhoud:Hierna vindt u een korte samenvatting van het Protocol m.b.t. de te volgen samenwerkingsprocedure. Volgende items zullen behandeld worden:
 1. Samenwerkingsprocedure
 2. Verplichtingen van de ISP'sSamenwerkingsprocedureVaststelling en ontvangstmelding 1. Zowel de internetgebruiker als de ISP respectievelijk kan/moet ongeoorloofde veronderstelde inhoud meedelen aan het Meldpunt via e-mail: contact@gpj.be (art. 2 en 3 van het Protocol)
 2. De internetgebruiker als de ISP, naargelang het geval, ontvangen binnen de 24 uur na ontvangst een ontvangstmelding van het Meldpunt (met datum en tijdsindicatie) (art. 4 van het Protocol)


In overwegingneming van de melding door het Meldpunt 1. I.g.v. het Meldpunt de mededeling in overweging neemt, verwittigt zij hiervan het parket, de internetgebruiker of ISP naargelang het geval, en ISPA via e-mail of fax. (art. 6 van het Protocol)
 2. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzigingen, deelt ISPA onmiddellijk de informatie mee aan haar leden op basis waarvan het dossier in aanmerking werd genomen. (art. 6 van het Protocol)
 3. Indien een in het buitenland gevestigde ISP de ongeoorloofde inhoud herbergt: communicatieverplichting van ISPA (zie verder art. 6, laatste alinea van het Protocol)
 4. De ISPs verplichten zich ertoe met de gerechtelijke diensten samen te werken, op hun aanwijzingen te wachten en zich eraan te houden (art. 7 van het Protocol)Verplichtingen van de ISP'sVerplichtingen 1. De website voorzien van de kenbaarheid van het centrale meldpunt (= Meldpunt), evenals van het elektronisch adres van de ISP, waar de aangifte kan gericht worden. (art. 2 van het Protocol)
 2. I.g.v. vaststelling van ongeoorloofd veronderstelde inhoud het Meldpunt zo snel mogelijk op de hoogte brengen via e-mail contact@gpj.be (via standaardformulier) http://www.gpj.be/ (art. 3 van het Protocol)
 3. I.g.v. in overweging nemen, verbinden de ISP's zich ertoe samen te werken met de gerechtelijke diensten, op hun aanwijzingen te wachten, en zich eraan te houden. (art. 7, alinea 1 van het Protocol)
 4. I.g.v. in overweging nemen van een melding dewelke slaat op kinderpornografie, van zodra zij op de hoogte zijn van het in aanmerking nemen van het dossier door het Meldpunt, de toegang tot de ongeoorloofde inhoud afsluiten, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzing van de gerechtelijke diensten. (art. 7 van het Protocol)
 5. Driemaandelijks wordt door ISPA en het Meldpunt een verslag doorgestuurd m.b.t. de toepassing van het Protocol. (art. 8 van het Protocol)


Het is NIET aan de ISP om 1. kennis te nemen van de inhoud van privécommunicatie (zoals een e-mail met privékarakter, chatten op een privékanaal of een website met gelimiteerde toegang);
 2. op een actieve wijze het Internet gaan naspeuren;
 3. de inhoud te onderzoeken en te kwalificeren, hetzij door zijn eigen servers of via de servers van andere ISP's.Meer informatieEen uitgebreidere bespreking van de doelstelling van dit Samenwerkingsprotocol is te vinden op de website van ISPA op http://www.ispa.be/nl/c040201.html.
De volledige tekst van het Samenwerkingsprotocol is eveneens te vinden op de website van ISPA op http://www.ispa.be/nl/c040202.html.ContactgegevensBij de GJP kan u terecht via: contact@gpj.be en http://www.gpj.be/.Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch