FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66

Principe Nameserving


Het principe van nameservers werd ingevoerd toen bleek dat IP-nummers door de meeste gebruikers onmogelijk konden onthouden worden. Een IP-nummer is een reeks van 32 bits (elke bit heeft een waarde van 1 of 0, hierdoor bekomt men een getal tussen 0 en 4294967295) welke vaak omwille van de eenvoud in 4 bytes wordt omgezet (elke byte kan een waarde aannemen tussen 0 en 255) dewelke gescheiden worden door puntjes. Hierdoor ontstaan ondermeer de unieke IP-adressen: 212.3.252.131, 212.3.252.132, ……

Om dit makkelijker te onthouden werden de domeinnamen ingevoerd. Waarbij men enerzijds vertrok vanuit verschillende instanties die elk hun eigen verantwoordelijkheid kregen over een bepaalde boomstructuur, en anderzijds een identieke getrapte structuur opbouwde van rechts naar links met woorden of afkortingen die de leesbaarheid konden bevorderen en welke gescheiden worden door puntjes.

Zo bestaan er enerzijds de top-leveldomeinen die een type aanduiden (.com, .net, .org, .edu, .mil, …) en anderzijds top-leveldomeinen die een landcode aanduiden (.be, .nl, .fr, .lu, …). Één van deze top-leveldomeinen vindt men steeds rechts terug bij de benaming van een server. De organistaties die hiervoor verantwoordelijk zijn, staan er voor in dat zij elke naam onder hun top-level slechts éénmaal toevertrouwen aan de persoon of organisatie die daarom vraagt en eventueel een administratieve vergoeding betaalt en dit volgens de reglementering die deze organisatie zelf mag opstellen (enkele technische afspraken respecterend). Zo is Internic verantwoordelijk voor ondermeer .com, .net en .org, en is de in België gevestigde DNS .be vzw verantwoordelijk voor het aan België toegewezen top-level.

Deze organisaties kunnen dus op hun beurt een uniek domein toekennen aan een firma, organisatie, individu, … Deze firma, organisatie of dit individu kan dan zelf bepaalde subdomeinen activeren. De gekendste hiervan is ongetwijfeld "www" , maar er zijn er ook andere als "ftp", "mail", "pop", "ns", "relay", … Deze firma, organisatie of dit individu kan bij gebrek aan kennis of de nodige infrastructuur hiervoor beroep doen op een ISP (Internet Service Provider) zoals bv RACK66.

De hierboven vermelde IP-nrs 212.3.252.131 en 212.3.252.132 hebben dan ook een naam, respectievelijk ns1.rack66.net en ns2.rack66.net.

Verder is het zo dat elke keer wanneer een bepaalde gebruiker via een software-pakket een bepaalde handeling (bv surfen, mail-versturen, …) stelt en dit met zo een naam gebeurt, dit softwarepakket deze naam aan de hem gekende nameserver geeft om het gemapte IP-nummer terug te krijgen. Elke Internet Access Provider heeft meestal zijn eigen server hiervoor en vaak is dit dezelfde als dewelke hij voor het beheren van de domeinen van zijn klanten gebruikt. De domeinen die hij in eigen beheer heeft, zijn dan normaliter meteen correct. De domeinen die hij recentelijk heeft opgevraagd, kan hij vaak ook meteen uit zijn geheugen halen, tenminste als de door de uiteindelijke beheerder bepaalde "refresh"-tijd nog niet overschreden is, zoniet moet hij een nieuwe versie opvragen (dit her-opvragen kan ook automatisch gebeuren als de "refresh"-tijd overschreden is). De domeinen die hij nog nooit voordien heeft opgevraagd, kan hij opvragen bij de nameservers dit via de nameservers van de top-leveldomeinen rond. Hiervoor zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de primary nameserver.

Het is dus de algemeen geldende afspraak dat elke domeinverantwoordelijke instaat voor de correcte mapping van deze naamgeving met de correcte server met zijn uniek IP-nummer. Elke instantie die top-levels beheert geeft dan ook gratis en duidelijk informatie (via een whois-server) over welke servers verantwoordelijk zijn voor het beheer van een onderliggend domein. Elke firma, organisatie of individu duidt tenminste twee servers aan (een primary en een secondary nameserver) om deze mapping continu te kunnen garanderen.Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch