FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66

20 Redenen
Om op het Net aanwezig te zijn

U aangeboden door FraGerCo. De toestemming om het uit het Engels naar het Nederlands te vertalen werd gegeven aan Frans Gerbosch (© copyright 1996). The original version is written by Stormy Knight (@copy; copyright 1995 by Net 101).
Please contact stormy@net101.com for further information.

Originele Engelse versie
Franse versie
Russische versie
Roemeense versie
Hungaarse versie
Poolse versie
Turkse versie
Italiaanse verise
Griekse versie


1. Opdat u erbij zou zijn.

Wereldwijd beschikken tientallen miljoenen mensen over toegang tot het Internet, en hun aantal groeit exponentieel. Wat ook uw aktiviteit is, zo'n potentieel kan u moeilijk negeren. Voor hen moet u aanwezig zijn op het Net om enerzijds deel te nemen aan de on-line communicatie, anderzijds om hen te tonen dat u service wilt leveren. Uw concurrentie is er ook!


2. Relaties.

Heel wat deals omvatten eigenlijk niet meer dan contacten leggen met andere mensen. Iedereen die zaken doet weet dat het niet enkel belangrijk is wat je kent, maar wel wie je kent.
Het uitwisselen van visitekaartjes is een essentieel onderdeel van een geslaagde ontmoeting. Stel u voor dat u uw visitekaartje aan duizenden, misschien wel miljoenen potentiële klanten en partners kan laten zien en hen zo vertellen: 'Dit doe ik, en wanneer u ook mijn diensten nodig hebt, op het Net kan u me 24 uur per dag eenvoudig en goedkoop bereiken!'


3. Om informatie over uw bedrijf ter beschikking te stellen.

Wat is interessante informatie over uw bedrijf? Denk eens aan de Gouden Gids.
Welke zijn de openings- of kantooruren?
Wat doet u?
Welke diensten levert u?
Hoe kan men u bereiken?
Waar bent u gevestigd?
Welke betalingsvormen accepteert u?
Welke zijn uw speciale aanbiedingen?
Wat zijn uw verkoopsprijzen voor volgende week?
Als u uw klanten informeert over elke reden waarom ze met u zaken moeten doen, kan u meer zaken doen! Dit alles kan via het World Wide Web.


4. Om uw klanten beter te kunnen dienen.

Informatie over uw bedrijf ter beschikking stellen is een van de belangrijkste manieren om uw klanten beter te dienen. Maar als het uw passie is uw klanten de beste service te leveren, zal u via het WWW heel wat nieuwe mogelijkheden ontdekken. Wat dacht u van het ter beschikking stellen van opzoekingsprogramma's, zodat uw klanten zelf automatisch kunnen zoeken in uw bestandsgegevens of u deze jazz-CD in stock heeft, of in welke kleuren u die ene regenjas nog heeft...
Of heeft u daarvoor genoeg personeel in dienst? Via het WWW gebeurt dit alles eenvoudig, snel en goedkoop.


5. Om de publieke interesse in uw bedrijf te verhogen.

U haalt zelfs niet het regionaal nieuws als u vertelt dat u nieuwe openingsuren heeft. Als u een WWW-pagina heeft daarentegen, zullen de redakties daar maar al te graag naar verwijzen. Zelfs al zou de regionele krant uw openingsuren vermelden, dan zal u daar toch relatief weinig voordeel uit halen naar extra cliënteel van buiten de streek. De informatie op uw webpagina daarentegen is voor iedereen die ooit van u gehoord heeft en die toegang heeft tot het Internet bereikbaar en maakt van iedereen die toegang heeft niet alleen een potentiële bezoeker, maar eveneens een potentiële klant!


6. Om tijd-gevoelige informatie op het juiste ogenblik ter beschikking te stellen.

Wat als bepaalde informatie niet voor middernacht mag worden vrijgegeven? Het trimestrieel rapport, de winnaar van de grote prijs, het persverslag over de film die een kaskraker kan worden, een fusie tussen bedrijven, ...
In zo'n geval stuurt u de pers een bericht met het verzoek om dit niet te publiceren voor die datum of dat uur, en u hoopt dat men zich daaraan houdt.
Op het WWW kan de informatie simultaan worden vrijgegeven op het exacte tijdstip dat u vooropstelt, inclusief met grafieken, foto's, jaarverslagen e.d.
Stel u voor wat de volgende aankondiging zou kunnen teweegbrengen: 'Alle informatie over onze nieuwe produkten zal ter beschikking staan op onze WWW-site maandag x/x/96 om 1.00 uur!'
Uw bericht is toch bestemd voor hen die geduldig wachten tot u deze informatie vrijgeeft, en niet voor diegenen die er voordeel uit halen uw informatie te vroeg of te laat te publiceren.


7. Om te verkopen via WWW.

Heel wat mensen menen dat verkopen het voornaamste is wat een bedrijf op Internet kan doen, wij vinden echter dat dit niet helemaal klopt. Onze stelling is dat verkopen via het Net eigenlijk niet kan zonder de vorige 6 punten (en ook nog enkele van de volgende) in acht te nemen. Waarom? Het antwoord is complex, maar laat het ons als volgt stellen: beschouwt u de telefoon als de beste manier om iets te verkopen? Waarschijnlijk niet, en terecht! Uw telefoon is een hulpmiddel om vlot te communiceren met uw klanten, dat u wel helpt om zaken te verkopen, maar het is niet het enige. Alvorens iemand besluit effectief klant te worden bij u, wil hij eerst weten wat u doet en wat u voor hem kan betekenen. Deze gegevens kan u makkelijk en aan betaalbare prijzen ter beschikking stellen via WWW. Daarna pas heeft u veel kans dat een bezoeker van uw pagina effectief besluit om bij u te kopen. De regels zijn steeds hetzelfde, alleen het medium verschilt.


8. Om foto's, geluid en videobeelden ter beschikking te stellen.

Uw produkt is geweldig en de klant wil het graag in werking zien. Uw CD is prachtig, maar zonder een stukje ervan te kunnen horen, weet niemand waaraan hij zich mag verwachten. Een foto is meer waard dan duizend woorden, maar wat als u niet de plaats heeft voor duizend woorden? Het Internet biedt de mogelijkheid foto's, videobeelden, geluidsfragmenten en nog veel meer ter beschikking te stellen om zo uw potentiŽle klanten optimaal te kunnen informeren. Geen enkele brochure kan wat het WWW kan!


9. Om een zo ruim mogelijke demografische markt te bereiken.

Via het WWW kan u de grootste demografische markt bereiken die u zich kan inbeelden. De mensen die u bereikt hebben vaak hoger onderwijs genoten of zitten er middenin, ze hebben een hogere levensstandaard of zullen die hebben wanneer ze afgestudeerd zijn. Het is dan ook geen wonder dat tijdschriften als Wired, een van de meest verspreide tijdschriften over het Internet, gemakkelijk exclusieve adverteerders als Lexus enn vele andere kan aantrekken.


10. Om vaak gestelde vragen te beantwoorden.

Elke telefoniste van gelijk welk bedrijf of organisatie kan u vertellen dat ze urenlang bezig is met het beantwoorden van dezelfde vragen. Dit zijn doorgaans vragen die potentiŽle klanten stellen alvorens ze besluiten met u te onderhandelen. Plaats deze antwoorden op een WWW-site en u zal de drempel tot de onderhandelingstafel verlagen en tevens tijd vrijmaken die uw telefoniste kan gebruiken om de klanten met specifieke vragen beter te woord te staan.


11. Om in contact te blijven met uw vertegenwoordigers of verkopers.

Uw medewerkers op de baan kunnen behoefte hebben aan de recentste informatie om een deal rond te krijgen. Als u deze informatie kent, kan u deze in alle veiligheid doorspelen. Een snelle locale telefoonverbinding kan uw medewerkers van de laatste gegevens voorzien, zonder kosten van lange-afstandsgesprekken of zonder hen urenlang aan hun bureau te moeten binden.


12. Om de internationale markt voor u te openen.

Het is heel goed mogelijk dat post, telefoon en andere officiële kanalen niet tegemoet komen aan de eisen van de internationale markt. Met een WWW-pagina kan u deze markt even vlot bereiken als de winkel aan de overkant van de straat. Om deze reden moet u, alvorens toe te treden tot de Internet Society, goed overwegen en beslissen hoe u wilt profiteren van de nieuwe internationale mogelijkheden die op u af komen, want uw postings zullen u gegarandeerd nieuwe uitdagingen opleveren, of die nu deel uitmaken van uw plannen of niet. Een ander voordeel is dat, indien uw bedrijf overzeese vestigingen heeft, de communicatie kan gebeuren tegen een veel lagere kostprijs.


13. Om een 24/24 service te creŽren.

Als u zich te laat of te vroeg herinnert dat u uw contacten aan de andere kant van de werled moet telefoneren, dan kent u het probleem van het tijdsverschil. Handel drijven gebeurt wereldwijd continu, maar uw kantoor heeft wel sluitingstijden.
WWW-pagina's daarentegen bedienen uw klanten, partners, leveranciers 24 uur per dag, 7 dagen op 7 van de gewenste informatie. Op het WWW bestaan geen overuren. Het WWW kan de gevraagde informatie op maat leveren en tegelijkertijd belangrijke gegevens verzamelen die u aan de top kunnen brengen, nog voor die informatie op uw bureau ligt!


14. Om snel wijzigende informatie toegankelijk te maken.

Soms verandert informatie sneller dan ze gedrukt kan worden. Dan zit u met stapels waardeloos papier. Elektronische publicaties kunnen real-time veranderen. Geen papier, geen inkt, geen drukkerskosten. U kan zelfs uw WWW-pagina koppelen aan een databestand, dat de gevraagde gegevens realtime naar het WWW doorspeelt, zodat u ongestoord en zo vaak als nodig uw databestand kan aanpassen, zelfs verschillende keren per dag! Geen enkel vel papier heeft zo'n flexibiliteit!


15. Om commentaar van uw klanten mogelijk te maken.

U brengt een brochure, een kataloog of een boekje uit, zonder resultaat op uw verkoopscijfers. Geen verkoop, geen telefoontjes, niets. Via het WWW kan u eenvoudig commentaar vragen zonder dat het u iets meer kost. Een direct E-mail antwoordformulier kan ingebouwd worden in uw WWW-pagina zodat uw klanten kunnen reageren als hun opmerkingen nog klaar en helder in hun geest zitten, zonder demoeite voor een gewone brief of fax.


16. Om nieuwe diensten en produkten te testen.

Verbonden aan reden 15, kennen we allemaal de kosten die gepaard gaan met het lanceren van een nieuw produkt: adverteren, reklame, P.R., ...
Eenmaal u op het Net bent en weet wat u mag verwachten van diegenen die uw pagina bezoeken, weet u dat zij de goedkoopste markt zijn die u kan bereiken. Zij zullen u ook laten weten wat zij vinden van uw nieuwe produkt, op een snellere, eenvoudigere en goedkopere manier dan gelijk welke andere markt. Voor de prijs van een WWW-pagina heeft u een kristallen bol die in geen tijd de positie van uw produkt of dienst op de markt bepaalt.


17. Om de media te bereiken.

Elke vorm van handel heeft nood aan een goede ondersteuning door de media. Vaak sttat of valt een bedrijf tegenwoordig met een goede persvoorstelling. De media is een van de meest wispelturige branches heden tendage, daar zij zich hoofdzakelijk met informatie bezighouden en zij er alles voor doen om hun informatie zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk te verzamelen. On-line presskits worden sedert de digitalisatie van de media meer en meer gemeen goed. Digitale foto's en tekeningen kunnen direct doorgestuurd worden, verslagen kunnen direct digitaal aangemaakt en doorgestuurd worden. Al deze gegevens kunnen eveneens ter beschikking gesteld worden via een WWW-pagina.


18. Om de onderwijssector en de jongerenmarkt te bereiken.

Als uw markt de onderwijssector is, moet u rekening houden met het feit dat alle universiteiten en bijna alle hogescholen Internet gratis aan hun studenten aanbieden, en dat steeds meer middelbare scholen dit ook zullen gaan doen in de komende jaren. Boeken, sportkledij, cursussen, studiebegeleiding, jongerenmode en alle andere zaken die op de ene andere manier deze markt als doel hebben, zouden op het Net aanwezig moeten zijn. Zelfs met het groeiend aantal on-line servicediensten die zich op een oudere markt richten, Zal deze groep een niet te onderschatten percentage van de markt blijven vertegenwoordigen.


19. Om de gespecialiseerde markt te bereiken.

Verkoopt u visbakken, kunstreprodukties, vlieglessen? Dan denkt u waarschijnlijk dat een WWW-pagina niets voor u is. Het tegendeel is waar: het Internet is veel immenser dan het kleine wereldje van wetenschappers, computerspecialisten en wereldvreemde studenten. Met het groeiend potentieel aan gebruikers op het Net zal zelfsde kleinst te definiŽren groep geïnteresseerden nog grote aantallen opleveren. Sinds er op het Net enkele goed functionerende en veelgebruikte zoekmachines actief zijn, is uw doelgroep in staat u- of uw concurrenten- gemakkelijk te vinden.


20. Om uw lokale markt te dienen.

We hebben nu gesproken over de impact van een WWW-pagina op de wereldmarkt. Maar hoe zit dat in uw directe omgeving? Als u in een van de steden van de V.S. gevestigd zou zijn, had u nu al klanten die bestellingen, reservaties etc. doen via het Internet, en was het voor u al een uitgemaakte zaak of u aan marketing via het Net zou doen. Maar dat is eigenlijk buiten de kwestie, het gaat hem erom te zijn waar uw klanten zijn. Uw klanten hebben Internettoegang, dus u moet op het Net aanwezig zijn.


Indien u hierover een gesprek met ons wenst te hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch