FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66
Consulting i.v.m. netwerk en informatiebeveiliging

De eisen en wensen van onze klanten/opdrachtgevers zijn sterk onderhevig aan een evolutie die sterk gelijkloopt met de evolutie op het Internet. Steeds meer verzoeken naar het beschikbaar stellen van verschillende vormen van bedrijfsinformatie aan interne en externe partners en medewerkers. Het beveiligen van de infrastructuur en de beschikbaar gestelde data wordt als het belangrijkste aandachtspunt in dit proces beschouwd.
FraGerCo kent de beveiligingsrisico's van ICT infrastructuren als geen ander. FraGerCo heeft een achtergrond op het vakgebied van netwerk- en systeeminfrastructuur en heeft zich gespecialiseerd op de beveiliging ervan.
De beste resultaten verkrijgt men als de beveiligingsmaatregelen parallel ingevoerd worden met de implementatie van de ICT infrastructuur zodat de procedures al snel als normale procedures evolueren naar gewoontes. Deze werkwijze garandeert dat het beveiligingsaspect steeds in beeld blijft, onafhankelijk van de onder druk van tijd en budget werkende projectmedewerkers.
Daarnaast dient het technisch personeel en de managers begeleid worden in hun bewustwordingsproces dat Security een must is teneinde het veiligheidsbewustzijn te versterken. Security is nu meer dan ooit a way of life.
De diensten die FraGerCo levert zijn hierop dan ook afgestemd:
 • Inventarisatie en behoefteanalyse
 • Risico-analyse en Quick Scan
 • Security Management
 • ICT Security Audit
 • Opstellen Informatie Beveiligings-Beleid, AUP's
 • Design van security-infrastructuur
 • Opstellen RFI/RFP m.b.t. security maatregelen
 • 2nd Opinions
 • Audits
 • Optimalisatiestudie
 • Projectbegeleiding / installatiebegeleiding
 • Projectcontrole


Labeled with ICRA

ICT Management

© 1995-2002 by Frans Gerbosch