FraGerCo Frans Gerbosch ICT Consulting
Homepage DienstenProjectenReferentiesICTinfoVirusinfoWebsitetipsLinksContact
Hosting powered by
RACK66
Consulting i.v.m. Telefonie

Als bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige wordt u dagdagelijks geconfronteerd met nieuwe diensten, nieuwe behoeftes en nieuwe verwachtingen van klanten, medewerkers, werknemers, collega's en venoten. Bovendien ondervindt u een stijgende vraag naar communicatie via draadloze of vaste aansluitingen. De evolutie van deze wensen en behoeftes is bijna onvoorspelbaar.
Daarbij wordt van de infrastructuur beschikbaarheid verwacht die een 24 u per dag, 365 dagen bereikt, maar waarvan het beheer geen monsterlijke vormen aannemen en moeten security en de Service Level Agrements gecontroleerd en gerespecteerd worden. Een verhoging van het budget is daarbij vaak een non-issue.
FraGerCo is gegroeid vanuit een infrastructuur core competence binnen een ISP-omgeving. E-Business, Security en IT Service Management zijn de aandachtspunten van de laatste jaren. Maar elk van die punten staat of valt met een stevige infrastructurele onderbouw. Een passend network design met de juiste sizing en end-to-end performance is de sleutel tot het ideale antwoord op ieders vervachtingen en behoeftes.
Bovendien bestaat de behoefte om dit alles in een verstaanbare klare en duidelijke taal te formuleren zodat zowel de beslissingsnemer, de uitvoerder en de gebruiker begrijpt wat er dient te gebeuren.
Elke firma, elke vereniging, ... heeft zijn geeigende gewoontes, behoeftes, wensen en verlangens. In dit soort van opdrachten bestaat er geen repetitief concept. Wel eventueel een concept dat kan gemodifieerd worden tot het meest passende voor de opdrachtgever. Daarom wordt er ook bewust veel aandacht besteed aan het beluisteren van uw wensen, het analyseren van de behoeftes en het leren kennen van de bedrijfscultuur.
De diensten die FraGerCo levert zijn hierop dan ook afgestemd:
 • Haalbaarheidsstudies en inventarisaties
 • Behoefteanalyses en inventarisatie eisen en wensen
 • Plan van Aanpak
 • Architectuur & Design
 • Selectie producten / producenten / leveranciers
 • Offerte evaluaties
 • 2nd Opinions
 • Audits
 • Rentabiliteitsverbetering / besparingsstudies / bezuinigingsstudies
 • Projectbegeleiding / installatiebegeleiding / migratiebegeleiding
 • Integratiebegeleiding
 • Projectcontrole


Labeled with ICRA

© 1995-2002 by Frans Gerbosch